PRIVACY

Deze privacyverklaring geldt voor de website: http://www.pictura.be en aanverwante domeinen.

 

Uitgebaat door: PICTURA b.v.b.a. VEILINGHUIS, Brusselsesteenweg 656, 9050 GentBrugge (Gent), 0476.446.578. 

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. PICTURA b.v.b.a. VEILINGHUIS houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door PICTURA b.v.b.a. VEILINGHUIS verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, klantenservice, facturatie & versturen van infobrieven.

PICTURA b.v.b.a. VEILINGHUIS streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier en/of het gratis offerte-aanvraagformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat we de nodige contractvoorwaarden kunnen garanderen (o.a. fabrieksgaranties), moeten we u gegevens delen met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn en dus een gerechtvaardigd belang vertegenwoordigen. 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft ten allen tijde recht:

 

 

6. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op 0475 74 49 25. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

PICTURA b.v.b.a. VEILINGHUIS
Lid van de Koninklijk Belgisch – Luxemburgse syndicale kamer van veilingzalen v.z.w.
Ambt van gerechtsdeurwaarderskantoor Lictores

Inlichtingen

Henk Vervondel
0475 74 49 25


privacy
home